Visi

Menjadi institusi latihan teknikal bereputasi tinggi  menjelang 2020.

 

Misi

Untuk melahirkan modal insan yang holistik bagi memastikan kebolehpasaran graduat yang tinggi.

 

Dasar Kualiti

PBS bertekad untuk membangunkan kecemerlangan pelajar bagi memastikan pelajar memperoleh nilai kebolehpasaran dan tahap kesediaan kerjaya yang tinggi serta memenuhi kehendak pelanggan melalui proses penambahbaikan berterusan.