Program Kebolehpasaran DAM

Ceramah kerjaya bertajuk ‘FACING GLOBAL CHALLENGES IN AVIATION’ ini telah diberikan oleh Mejar Ir Mohd Salleh Bin Mohd Tahir, Ketua Bahagian Kejuruteraan No 6 Sqn, TUDM Subang. Inisiatif untuk menjalankan program ini diyakini akan menjadi persediaan kepada pelajar dalam melahirkan tenaga kerja yang dapat memenuhi keperluan dan permintaan tenaga kerja.