Sebelum ◁ | ▷ Selepas

Formula PBS

E=ƒ{A+G+C}

Keupayaan kebolehdapatan kerja (E) seseorang pelajar dapat diperhebatkan melalui tiga (3) aspek iaitu A (Academic Achievement), G (Generic Student Attributes) dan C (Collaboration With Industries).

Lain-Lain